About

Hiking addict, maker, record lover, Bauhaus fan and holistic designer. Making at the junction of beauty and intellectual purity to craft an inspiring, compelling and authentic brand narrative. Concept is the foundation of everything else.

DISC Training

01/05/2019

Bij een DISC training komt het erop neer dat je op basis een persoonlijkheidsanalyse inzicht krijgt in je eigen communicatie- en gedragsstijl en in de stijl van de ander. Een DISC training leent zich dan ook perfect om de onderlinge samenwerking te verbeteren, en daarmee de prestaties van het team te versterken. De basis van elke samenwerking is...

© 2018 Adam's Travel Blog. All rights reserved.
Powered by Webnode
Create your website for free!